دکتر افشین فاتح

بنیانگذار بیزنس کوچینگ پیشتازان برند آفرین
بیزنس کوچ حرفه ای بین المللی، مدرس و مشاور رشد فردی و توسعه شغلی و کسب و کارها

دانشپذیر

دانشپذیز بیزنس کوچینگ

دانشجوی دوره

دانشجوی جلسه صفرم

فارغالتحصیل دوره

فارغ التحصیلان کوچینگ

مشاوره

مشاوره سیستم سازی

ویدئوها

آموزش بیزنس کوچینگ

بیزنس کوچینگ چیست و چرا به آن نیاز دارید؟

 

بیزنس کوچینگ چیست؟

محبوب ترین مقاله ها

دوره بیزینس کوچینگ افشین فاتح

دوره آنلاین بیزینس ‌کوچینگ  افشین فاتح 

بیزینس کوچینگ، وسیله ای بسیار قوی است که به افراد و سازمانها کمک می کند که به موفقیت برسند و همینطور به یک درک نسبتاً کاملی از توانمندی ها و نقاط ضعف قابل بهبود خود برسند و نسبت به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود آگاهی و بینش درستی را کسب کنند.

ثبت نام در دوره بیزنس کوچینگ

نظرات دانش پذیران دوره ها