ورکشاپ تخصصی آموزش مذاکرات در فروش قطعی

نامشخص

 آموزش مذاکرات در فروش قطعی

معرفی ورکشاپ تخصصی آموزش مذاکرات در فروش قطعی


‎با توجه به کارگاهی بودن بررسی مسائل شغلی شرکت‌کنندگان و مدیران حاضر ظرفیت دوره محدود می باشد و متقاضیان بیشتر، در صف انتظار در دوره های بعدی قابل پذیرش خواهند بود .

 

‎مخاطبین ورکشاپ تخصصی آموزش مذاکرات در فروش قطعی

کارآفرینان, صاحبان مشاغل, بازاریابان مشتاقین راه اندازی یک کسب و کار، مدیران

‎توضیحات سرفصل های ورکشاپ تخصصی آموزش مذاکرات در فروش قطعی

آموزش ۰تا ۱۰۰ فروش
ازجمله اعتماد به نفس و فن بیان عالی و صحیح. شناخت نیازهای مشتری با شنیدن مطالب خود مشتری-بهترین نحوه معرفی کالا و خدمات ،پاسخ ب اعتراضات و کشف نیاز واقعی مشتری و ارائه صحیح کالا و خدمات و در نهایت قطعی کردن فروش و بستن قرارداد با مشتری

ویدئوی معرفی  آموزش مذاکرات در فروش قطعی

 

‎موفقیت یافتنی نیست ساختنی است و کلید آن مهارت وآموزش است.

‎درباره مدیران درون و برون 

‎لوبیا همان جایی که کاشته می‌شود می روید رشد می‌کند و بالا می‌رود اما جهت بخشی به آن باغبانی خودت را می طلبد .

پویش درون تا رویش برون در مدیران درون و برون

‎چشم انداز

می توان با اثر بخشی در مدیریت منابع وجودی انسان ها و سازمان ها به سادگی با مهارت و تدبیر حال خوب را در کنار یک کار خوب ایجاد کرد.

‎رسالت مدیران درون و برون

‎کشف ،توسعه و هدایت انسان ها سازمان ها و جوامع رابطه ای است میان قدرت های پنهان درون شان تا ‎شکوفایی توانمدی برونشان، رسالت ما ،مدیریت این پویش درون تا رویش برون است.

‎تا کنترل کامل اوضاع کنارتان هستیم.

پرسش و پاسخ