دکتر افشین فاتح

بنیانگذار بیزنس کوچینگ پیشتازان برند آفرین بیزنس کوچ حرفه ای بین المللی، مدرس و مشاور رشد فردی و توسعه شغلی و کسب و کارها

دانشپذیر

دانشپذیز بیزنس کوچینگ

دانشجوی دوره

دانشجوی جلسه صفرم

فارغالتحصیل دوره

فارغ التحصیلان کوچینگ

مشاوره

مشاوره سیستم سازی

ویدئوها

بیزنس کوچینگ افشین فاتح
ویدئوی انضباط فردی افشین فاتح
ویدئوی انضباط فردی افشین فاتح
آموزش بیزنس کوچینگ

بیزنس کوچینگ چیست و چرا به آن نیاز دارید؟

بیزنس کوچینگ چیست؟

محبوب ترین مقاله ها

دوره بیزینس کوچینگ افشین فاتح

دوره آنلاین بیزینس ‌کوچینگ  افشین فاتح 

بیزینس کوچینگ، وسیله ای بسیار قوی است که به افراد و سازمانها کمک می کند که به موفقیت برسند و همینطور به یک درک نسبتاً کاملی از توانمندی ها و نقاط ضعف قابل بهبود خود برسند و نسبت به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود آگاهی و بینش درستی را کسب کنند.

ثبت نام در دوره بیزنس کوچینگ

نظرات دانش پذیران دوره ها

نظرعاطفه ایزدی در مورد دوره بیزنس کوچینگ آقای فاتح
نظر مریم سادات سجادیان در مورد دوره بیزنس کوچینگ آقای فاتح
نظر محمود جهانخواه در مورد دوره بیزنس کوچینگ آقای فاتح
نظر فاطمه ادیبی در مورد دوره بیزنس کوچینگ آقای فاتح
نظر بهزاد خلیلی در مورد دوره بیزنس کوچینگ آقای فاتح
نظر زهرا دبیران در مورد دوره بیزنس کوچینگ آقای فاتح